submit


Ëndërr atë që ju dëshironi për të ëndërr, shkoni ku ju doni të shkoni, të jetë ajo që ju doni të jetë. Për shkak se ju keni vetëm një jetë dhe një shans për të bërë të gjitha

About